Logo de Rooyse Schans  
DE MIDDELEEUWEN KOMEN WEER TOT LEVEN  
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
STICHTING


Op 11 oktober 2007 is Stichting De Rooyse Schans opgericht met als doel historische elementen in het landschap te bewaren en/of te reconstrueren. Aanleiding hiervoor was de ontdekking dat er in Venray deze boerenschans heeft gelegen. Partijen hebben zich achter de opgave geschaard om het oude bolwerk te reconstrueren.

Uit onderzoek is gebleken dat het om meerdere redenen uitgesloten is de schans op de oorspronkelijke plaats terug te brengen.
Met de ontwikkelingen in het Loobeekdal en de kansen en mogelijkheden die er zijn heeft de stichting ervoor gekozen om de reconstructie van de boerenschans in het Loobeekdal te realiseren.

De stichting heeft daarbij de volgende motivaties:

  • Ethisch: project aan de wortels van onze cultuur
  • Educatief: aanschouwelijk geschiedenisverhaal (bv middels lesbrieven, samenwerking met  andere organisaties zoals Liberty Park, realiseren documentatie- en informatiecentrum)
  • Ecologisch: verrijking van de soortenrijkdom in de natuur (realiseren vleermuizenbunker, ontwikkeling moerasgebied, schaapskudde)
  • Economisch: recreatie en toerisme, ook vanuit de Overloonse Duinen (ontwikkelen wandel- en fietsroutes, rustplaats voor wandel- en fietsvierdaagse, openluchtspelen, middeleeuwse markt, kleinschalige evenementen)
  • Uniciteit: bijzonder verschijnsel in de tijd
  • Identiteit: het eigene van het landschap krijgt een impuls
  • Esthetisch: een mooi en afwisselend landschap bevordert het welbevinden
  • Realisatie EHS: mogelijkheden in het kader van de reconstructie van het Loobeekdal

Lees hier meer in ons meerjarenbeleidsplan.

Bekijk onze jaarverslagen: Jaarverslag 2012, jaarverslag 2013 jaarverslag 2014 jaarverslag 2016 en onze financiele verantwoording over 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016.

 
 

 

NIEUWS
Lees hier het laatste nieuws.

PRESENTATIE
Bekijk hier een dia-presentatie van onze plannen.

FILM
Bekijk hier onze promotie-film.

 

PROJECTPLANNEN
Lees hier het projectplan boerenschans en volmolen

 

met hier de bijlagen